ورود     |ثبت نام

فرهنگ هرمنطقه بستگی به جایگاه هنر مندان آن منطقه دارد
شهردارشهر یاسوج در افتتاح نمایشگاه هنر های تجسمی فرهنگ هر منطقه رابستگی به جایگاه هنر مندان آن منطقه دانستند.
تعداد مشاهده : 937 -  شنبه، 27 بهمن 1386  10:29:06

مهندس بهرامی که جهت افتتاح نمایشگاه هنر های تجسمی در حوزه هنری یاسوج  حضور داشتند از پتانسیل بالای جوانان استان دررشته های هنری اشاره کردند و افزودند:اگر این نیرو ها و استعداد ها در جایی متمرکز و سوق دهی گردند،قطعاً می توانند در روند و شکل گیری فرهنگ صحیح استان نقش بسزایی داشته باشند.

نمایشگاه هنر های تجسمی از تاریخ 16 لغایت 23 بهمن ماه 86 در نگار خانه آیه حوزه هنری مورد بازدید عموم علاقمندان قرارگرفت. در این نمایشگاه بیش 30 اثر نقاشی از 6 هنر مند یاسوجی شرکت داشتندکه هنرمندان و بازدیدکنندگان به تحلیل ونقد وبررسی آثار نیز پرداختند.


 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]