ورود     |ثبت نام

واحد نمایش حوزه هنری استان کهگیلویه بویوراحمد برگزار می کند
نمایشنامه خوانی در واحد نمایش تبدیل به یک کارگروهی تأثیر گذار شده است.این واحد هر هفته روزهای چهارشنبه ساعت 9صبح الی 12 ظهر نزدیک به چهار ماه است که بیشتر از 15 نمایشنامه را به صورت تمرین شده اجرا کرده است.
تعداد مشاهده : 845 -  يکشنبه، 5 اسفند 1386  11:39:24

مسئول واحد نمایش حوزه هنری یاسوج یادآور شد:نمایشنامه خوانی بیشترازکارهای دیگر این واحد مخاطب دارد و خوشبختانه در کمال ناباوری هر هفته 30 الی 40 نفر در این جلسه شرکت می کنند که بنا به خواسته علاقمندان تصمیم گرفته ایم که هفته ای 2 روز رابه این کار اختصاص دهیم

اکبرآیین اضافه کرد:نمایشنامه های خوانده شده درکارگاه عبارتنداز:

1-   جایی در میان خوکها نوشته آشول فوگارد

2-   سایه سمیر  نوشته سید یونس آبسالان

3-   یک کاسه نذر    نوشته زهرا نجف پور

4-   آسید کاظم   نوشته محمود استاد محمد

5-   تقصیر و سه دقیقه از ماجرا نوشته فرهاد آئین

6-   اسید      نوشته  امیر دژاکام 

7-   آرش        نوشته بهرام بیضایی

8-   کلفت ها             نوشته ژان ژند 
 
 
[ نام ]
   
[ ایمیل ]